Súhlas so spracovaním osobných údajov a poučenie subjektu

Spoločnosť TRIA s. r. o., Vajnorská 76, 831 04 Bratislava registrovaná na Okr.súde Bratislava I, Odd. Sro, vložka číslo 148375/B IČO: 53368398, DIČ: 2121354158, IČ DPH: SK2121354158 („TRIA“), prevádzkovateľ internetového obchodu www.grishko.sk, prehlasuje, že Vaše osobné údaje sú pre nás prioritou a sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou.

*Poučenie Poskytovateľa osobných údajov

Prevádzkovateľ eshopu týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len "Nariadenia") informuje, že:

• osobné údaje Poskytovateľa osobných údajov budú spracované na základe jeho slobodného súhlasu, a to za vyššie uvedených podmienok,

• dôvodom poskytnutia osobných údajov Poskytovateľa osobných údajov je zasielanie obchodných ponúk Prevádzkovateľa eshopu, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné,

• Prevádzkovateľ eshopu nemenoval žiadneho poverenca pre ochranu osobných údajov, nepoveril spracovaním osobných údajov žiadneho spracovateľa ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadenia,

• Prevádzkovateľ eshopu nemá v úmysle predať osobné údaje Poskytovateľa osobných údajov do tretej krajiny, medzinárodným organizáciám alebo iným ako nižšie uvedeným tretím stranám,

• Poskytovateľ osobných údajov má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo požadovať od prevádzkovateľa eshopu prístup ku svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania a má právo vzniesť námietku proti spracovaniu, má právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi, ako aj má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak má podozrenie, že prevádzkovateľ eshopu postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s nariadením.

1. Osobné údaje a ich spracovanie

1.1 Spracovávané osobné údaje

Spracovávame tieto osobné údaje v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie č. 2016/679"):

- meno
- priezvisko
- ulica a číslo popisné
- poštové smerovacie číslo
- mesto
- štát
- telefónne číslo
- názov spoločnosti
- IČO
- DIČ
- IČ DPH
- e-mailová adresa
- IP adresa
- Cookies

Ďalej spracovávame tieto osobné údaje:

- Údaje z komunikácie medzi RIA a zákazníkom
- Webové metriky a analytiky o správaní na internetových stránkach grishko.sk

1.2 Účely spracovania osobných údajov:

- Spracovanie objednávky tovaru alebo služieb, objednaných prostredníctvom našej webovej stránky, telefonickej komunikácie alebo prostredníctvom komunikácie so zákazníckou podporou prostredníctvom e-mailov a sociálnych sietí (kontakty nájdete v bode 5). Zákonným dôvodom je nevyhnutnosť pre splnenie náležitostí kúpnej zmluvy (účtovné doklady).

- Komunikácia a zákaznícka podpora. Osobné údaje sú využívané za účelom komunikácie s vami. Môžeme vás napríklad kontaktovať z nasledujúcich dôvodov:
- pripomenutie vášho tovaru v online košíku,
- pomoc s dokončením vašej objednávky,
- podanie informácie o aktuálnom stave vašej žiadosti, objednávky alebo reklamácie
- získanie ďalších potrebných informácií
- Marketingové ponuky. V prípade, že ste súhlasili s odberom noviniek prostredníctvom e-mailu ("Newsletters") využívame vaše kontakty k zasielaniu reklamných, alebo obchodných oznámení. Jedná sa o spracovanie nasledujúcich údajov:
- meno
- priezvisko
- mesto
- e-mailová adresa

Tieto údaje sú spracovávané treťou stranou - spoločnosťou MailChimp, ktorá dodržiava zásady nariadenia č. 2016/679. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti MailChimp.

Súhlas s odoberaním Newsletters môžete vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, ktorý sa nachádza v každom e-maile. Odhlásiť sa z odberu môžete tiež priamo kontaktovaním našej mailovej adresy.

1.3 Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje budú odovzdané tretím osobám či inak sprostredkované iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu alebo pokiaľ ste s tým vopred vyslovili súhlas. Údaje môžu byť poskytnuté:

- prepravcom s cieľom dodania vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy (Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1)
- verejným orgánom (napr. Polícia SR, ŠOI) s cieľom poskytnúť požadované informácie v prípade kontroly

Spracovanie osobných údajov treťou stranou sa riadi zásadami spracovania osobných údajov príslušných spoločností a osôb.

2. Zabezpečenie osobných údajov a doba spracovania

2.1 Bezpečnosť osobných údajov

- Prenos osobných údajov prebieha v zakódovanej podobe pomocou SSL (Secure Socket Layer) sieťového protokolu.
- Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k vašim údajom, ich pozmeňovaniu či rozširovaniu.
- Osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi absolvovali školenie ohľadom bezpečnosti práce s osobnými údajmi.
- Pracovné stanice, kde sa spracovávajú osobné údaje sú prístupné iba po zadaní hesla.
- Vaše zákaznícke konto je zabezpečené heslom. Nikdy vaše osobné heslo neposkytujte iným osobám, používajte silné heslá a vždy sa na koniec odhláste.
- Spracovatelia osobných údajov, s ktorými spolupracujeme, nakladajú s osobnými údajmi v súlade s nariadením č. 2016/679.

2.2 Obdobie spracovania

Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované z dôvodu vedenia účtovných záznamov a dokladov po dobu 10 rokov. (na základe článku č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) od poslednej realizovanej objednávky.

3. Práva subjektu osobných údajov

1. Používateľ e-shopu má právo na získanie informácií o účele a rozsahu spracovania jeho osobných údajov.
2. Na vyžiadanie je povinnosťou RIA poskytnúť nositeľovi údajov všetky o ňom spracovávané informácie v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Uplatnením tohto práva získava používateľ kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a má rovnako možnosť ich v takto získanej podobe predať inému správcovi. Nástroj pre stiahnutie údajov je používateľovi dostupný v časti "Účet > GDPR - Ochrana osobných údajov" svojho zákazníckeho účtu.
3. Používateľ má právo v prípade podozrenia na nesprávnosť uložených údajov požiadať správcu údajov o opravu. Svoje údaje si môže upravovať aj svojpomocne v časti "Môj účet" svojho zákazníckeho účtu.
4. Používateľ má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie jeho osobných údajov, alebo zneprístupnil vybrané osobné údaje, alebo dočasne odstránil zverejnené údaje.
5. Používateľ má právo na vymazanie svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromažďované, alebo spracovávané a pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie. Pri požiadavke na vymazanie údajov budú všetky nenávratne vymazané a súvisiace objednávky (ak existujú) anonymizované.
6. Používateľ má právo na vykonanie primeraných krokov, vrátane technických opatrení, k vymazaniu všetkých odkazov na svoje osobné údaje a ich kópie, ak pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie.
7. Pokiaľ sa užívateľ domnieva, že spracovanie jeho osobných údajov je v rozpore s nariadením č. 2016/679, môže požiadať o vysvetlenie a požadovať nápravu nedostatkov.
8. Prevádzkovateľ e-shopu je povinný zaznamenávať všetky požiadavky používateľov v súvislosti so stiahnutím, opravou a vymazaním jeho údajov.

4. Webové stránky

4.1 Súbory cookies

Na účely prispôsobenia obsahu a reklám, poskytovania funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti používame súbory cookies. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, nám pomáhajú sa zlepšovať v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa používajú pre ukladanie informácií za účelom zefektívnenia služieb na stránke alebo k zapamätaniu niektorých používateľských nastavení (napr. prihlásenie), aby ich používatelia nemuseli zadávať pri každej návšteve stránky.

Prehliadaním našich stránok vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Napriek tomu však môžete existujúce cookies na našej stránke zmazať a následne zakázať v nastaveniach Vášho webového prehliadača - postup nájdete v Pomocníkovi Vášho prehliadača. Po zablokovaní súborov cookies však môže byť naša stránka vo Vašom prehliadači čiastočne nefunkčná.
Pokiaľ nesúhlasíte s použitím súborov cookies, nastavte si vlastné pravidlá pre použitie cookies vo webovom prehliadači na Vašom zariadení či využitím externého nástroja, napríklad tu: http://www.youronlinechoices.com/sk/

4.2 Metriky a analytiky

Jedná sa o konverzné, alebo pixelové značky, prípadne malé grafické obrázky, ktoré môžu byť začlenené v kóde nášho e-shopu a na základe ktorých je možná identifikácia používateľa pre účely zaznamenania jeho správania na webových stránkach a merania návštevnosti. Využívame nasledujúce systémy:

- Google Analytics
- Facebook Pixel

5. Kontaktujte nás

V prípade dodatočných otázok či nejasností nás kontaktujte na e-mail info@grishko.sk, prípadne na našej telefonickej linke 0911 929 216 počas pracovných dní v čase 8:00 - 16:00.


Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť 24. 5. 2018.